چهارشنبه, 1 فروردين 1397 - Wednesday 21st March 2018

محبوبی

شهید مجتبی محبوبی – فعال و پر تلاش
تلاش و پر جنب و جوش بودن از خصوصیات شهید بود اصلا سکون و آرامش نداشت

با اینکه جثه کوچکی داشت ولی مانند یک انسان تنومند فعال و چابک بود ؛ در عملیات بعنوان نیروی کمک آرپی جی شهید حسین ذوالفقارخانی بود . هم گلوله آرپی جی تهیه کرد هم نوار تیربار می آورد و هم سنگرها را آماده می کرد و هم برای رزمندگان و نیروها غذای گرم تهیه و پخش می کرد تا اینکه گلوله  توپی در  کنار سنگرشان بر زمین آمد تا دو تن از خوبان عالم را گلچین کند ؛ شهید مجتبی محبوبی و شهید حسین ذوالفقارخانی!

در این رابطه بخوانید:
همزمانی محتوا
کپی رایت

راهنمای خرید خودروی دست دوم
فرش کاشان
دکل منوپل