جمعه, 2 تير 1396 - Friday 23rd June 2017
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b233a17b99416f234ede195791096861' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p dir=\"RTL\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 14px;\">یدالله مومنیان در گفتگو با خبرنگار&nbsp;<a href=\"http://neizeva.ir/\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(43, 100, 157); text-decoration-line: none;\">نیزوا</a>، اظهار کرد: این کمک ها بیشتر به صورت غیر نقدی بوده و در قالب غذای گرم، بسته کالا و مواد غذایی &nbsp;برای نیازمندان بوده است.</span></p>\n<p dir=\"RTL\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 14px;\">وی با بیان اینکه این میزان کمک از 150 خیر جمع آوری شده است، افزود: خیرین همیشه دستگیر نیازمندان بوده و به ویژه در ماه مبارک رمضان توجه بیشتری به نیازمندان دارند.</span></p>\n<p dir=\"RTL\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 14px;\">مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهدیشهراذعان کرد: از این کمک های غیر نقدی که شده، 1330 بسته کالای غذایی شامل گوشت، لبنیات، برنج، روغن، ماکارانی، رب گوجه، مرغ و چای بوده است که در یک مرحله بین نیازمندان توزیع شد.</span></p>\n<p dir=\"RTL\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 14px;\">مومنیان تصریح کرد: همچنین یک هزار و 100 پرس غذای گرم نیز تهیه و در ایام ماه مبارک رمضان بین نیازمندان توزیع شد.</span></p>\n<p dir=\"RTL\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 14px;\">وی به پاداش و اجر معنوی کمک به نیازمندان اشاره کرد و ادامه داد: وقتی فردی با نیت خیراندیشانه خود از نیازمندان دستگیری می کند قطعا آثار آن را در همین دنیا و در زندگی خود خواهد دید و قشر محروم و مستضعف دعا گوی آنها خواهند بود.</span></p>\n<p dir=\"RTL\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 14px;\">مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهدیشهربا بیان اینکه در قرآن تاکید بسیار به دستگیری و کمک به محرومین شده است، خاطر نشان کرد: کمک به محرومین سیره پیامبر مکرم اسلام(ص) و ائمه معصومین بوده و کسی که خالصانه در این راه قدم بر می دارد در حقیقت از ائمه پیروی کرده است.</span></p>\n<p dir=\"RTL\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 14px;\">انتهای پیام/</span></p>\n<p dir=\"RTL\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <a href=\"http://neizeva.ir/\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(43, 100, 157); text-decoration-line: none;\"><span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 14px;\">پایگاه خبری تحلیلی نیزوا شهرستان مهدیشهر &nbsp;</span></a></p>\n', created = 1498163049, expire = 1498249449, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b233a17b99416f234ede195791096861' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <img alt=\"\" height=\"263\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/images/55834506269511738061.gif\" width=\"136\" /></p>\n<style type=\"text/css\">\n.view-display-id-block_1 .views-row {\n height: 82px!important;\n}\n\n#quicktabs-8 .views-row { height: auto;}\n\n/***********/</style>', created = 1498163050, expire = 1498249450, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:b456b82dcbf840b7b7e37f91e1fb1934' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:36ff1d3f4950de93aeb0c21eb0d91a13' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<script>\n (function(i,s,o,g,r,a,m){i[\'GoogleAnalyticsObject\']=r;i[r]=i[r]||function(){\n (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),\n m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)\n })(window,document,\'script\',\'https://www.google-analytics.com/analytics.js\',\'ga\');\n\n ga(\'create\', \'UA-39625372-7\', \'auto\');\n ga(\'send\', \'pageview\');\n\n</script><script>\n$(\'head\').append(\'<meta name=\"google-site-verification\" content=\"CzCMpHNpuzNAyMVp52U_eDV4I9hNMd5YrjyOPZJvHmU\" />\');\n</script><p></p>\n', created = 1498163051, expire = 1498249451, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.

خیرین مهدیشهر بیش از 200 میلیون تومان به محرومین کمک کردند

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
تیتر: 
خیرین مهدیشهر بیش از 200 میلیون تومان به محرومین کمک کردند
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهدیشهر گفت: کمک های خیرین مهدیشهری به محرومین و نیازمندان در ماه مبارک رمضان به ارزش 203 میلیون تومان بوده است.

یدالله مومنیان در گفتگو با خبرنگار نیزوا، اظهار کرد: این کمک ها بیشتر به صورت غیر نقدی بوده و در قالب غذای گرم، بسته کالا و مواد غذایی  برای نیازمندان بوده است.

وی با بیان اینکه این میزان کمک از 150 خیر جمع آوری شده است، افزود: خیرین همیشه دستگیر نیازمندان بوده و به ویژه در ماه مبارک رمضان توجه بیشتری به نیازمندان دارند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهدیشهراذعان کرد: از این کمک های غیر نقدی که شده، 1330 بسته کالای غذایی شامل گوشت، لبنیات، برنج، روغن، ماکارانی، رب گوجه، مرغ و چای بوده است که در یک مرحله بین نیازمندان توزیع شد.

مومنیان تصریح کرد: همچنین یک هزار و 100 پرس غذای گرم نیز تهیه و در ایام ماه مبارک رمضان بین نیازمندان توزیع شد.

وی به پاداش و اجر معنوی کمک به نیازمندان اشاره کرد و ادامه داد: وقتی فردی با نیت خیراندیشانه خود از نیازمندان دستگیری می کند قطعا آثار آن را در همین دنیا و در زندگی خود خواهد دید و قشر محروم و مستضعف دعا گوی آنها خواهند بود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهدیشهربا بیان اینکه در قرآن تاکید بسیار به دستگیری و کمک به محرومین شده است، خاطر نشان کرد: کمک به محرومین سیره پیامبر مکرم اسلام(ص) و ائمه معصومین بوده و کسی که خالصانه در این راه قدم بر می دارد در حقیقت از ائمه پیروی کرده است.

انتهای پیام/

پایگاه خبری تحلیلی نیزوا شهرستان مهدیشهر  

در این رابطه بخوانید:
کپی رایت