پنجشنبه, 8 تير 1396 - Thursday 29th June 2017
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0af740693e0213f1f4392057e4944f44' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n <span style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px;\"><span style=\"box-sizing: border-box; text-align: right;\">به گزارش نیزوا به نقل از<a href=\"http://www.yjc.ir/fa/states\" style=\"box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background: transparent; text-decoration: none; font-weight: bold;\" target=\"_blank\">&nbsp;باشگاه خبرنگاران جوان</a>&nbsp;</span></span><span style=\"font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;\">،فوق تخصص جراحی ترمیمی استان چهارمحال و بختياری از خروج توده 11 کیلوگرمی در یک عمل جراحی سخت، از شکم دختر 18 ساله در بیمارستان آيت الله كاشانی (ره) شهركرد خبر داد.&nbsp;</span><br style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;\" /><br />\n &nbsp;</p>\n<div style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;\">\n <img alt=\"خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله\" class=\"img-responsive2\" src=\"http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/10/22/5689004_361.jpg\" style=\"box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;\" title=\"خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله\" /></div>\n<p>\n <br style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;\" /><br />\n <span style=\"font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;\">سید لطف الله افضلی گفت: این بیمار با علایم بزرگی و درد شدید شکم به بیمارستان مراجعه کرد که بعد از سونوگرافی و سی تی اسکن، وجود توده شکمی با ابعاد 15 در 25 سانتیمتر تشخیص داده شد.&nbsp;</span><br style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;\" /><br />\n &nbsp;</p>\n<div style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;\">\n <img alt=\"خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله\" class=\"img-responsive2\" src=\"http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/10/22/5689003_537.jpg\" style=\"box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;\" title=\"خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله\" /></div>\n<p>\n <br style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;\" /><br />\n <span style=\"font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;\">وی ادامه داد: علت ایجاد این قبیل توده ها در بیماران، اغلب مصرف خودسرانه داروهای شیمیایی و مواد غذایی ناسالم است.&nbsp;</span><br style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;\" /><br />\n &nbsp;</p>\n<div style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;\">\n <img alt=\"خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله\" class=\"img-responsive2\" src=\"http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/10/22/5689057_735.jpg\" style=\"box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;\" title=\"خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله\" /></div>\n<p>\n <br style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;\" /><br />\n <span style=\"font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;\">افضلی، حال عمومی این بیمار را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: تا سه روز آینده از بیمارستان ترخیص خواهد شد.&nbsp;</span><br style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;\" /><br />\n &nbsp;</p>\n<div style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;\">\n <img alt=\"خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله\" class=\"img-responsive2\" src=\"http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/10/22/5689056_315.jpg\" style=\"box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;\" title=\"خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله\" /></div>\n<div style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;\">\n &nbsp;</div>\n<div style=\"box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;\">\n <img alt=\"خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله\" class=\"img-responsive2\" src=\"http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/10/22/5689055_103.jpg\" style=\"box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;\" title=\"خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله\" /></div>\n', created = 1498751504, expire = 1498837904, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0af740693e0213f1f4392057e4944f44' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <img alt=\"\" height=\"263\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/images/55834506269511738061.gif\" width=\"136\" /></p>\n<style type=\"text/css\">\n.view-display-id-block_1 .views-row {\n height: 82px!important;\n}\n\n#quicktabs-8 .views-row { height: auto;}\n\n/***********/</style>', created = 1498751507, expire = 1498837907, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:b456b82dcbf840b7b7e37f91e1fb1934' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:36ff1d3f4950de93aeb0c21eb0d91a13' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<script>\n (function(i,s,o,g,r,a,m){i[\'GoogleAnalyticsObject\']=r;i[r]=i[r]||function(){\n (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),\n m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)\n })(window,document,\'script\',\'https://www.google-analytics.com/analytics.js\',\'ga\');\n\n ga(\'create\', \'UA-39625372-7\', \'auto\');\n ga(\'send\', \'pageview\');\n\n</script><script>\n$(\'head\').append(\'<meta name=\"google-site-verification\" content=\"CzCMpHNpuzNAyMVp52U_eDV4I9hNMd5YrjyOPZJvHmU\" />\');\n</script><p></p>\n', created = 1498751507, expire = 1498837907, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.

خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله
توده ای به وزن 11 کیلوگرم از شکم دختر 18 ساله در بیمارستان آیت الله کاشانی (ره) شهرکرد خارج شد.

به گزارش نیزوا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،فوق تخصص جراحی ترمیمی استان چهارمحال و بختياری از خروج توده 11 کیلوگرمی در یک عمل جراحی سخت، از شکم دختر 18 ساله در بیمارستان آيت الله كاشانی (ره) شهركرد خبر داد. 

 

خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 سالهسید لطف الله افضلی گفت: این بیمار با علایم بزرگی و درد شدید شکم به بیمارستان مراجعه کرد که بعد از سونوگرافی و سی تی اسکن، وجود توده شکمی با ابعاد 15 در 25 سانتیمتر تشخیص داده شد. 

 

خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 سالهوی ادامه داد: علت ایجاد این قبیل توده ها در بیماران، اغلب مصرف خودسرانه داروهای شیمیایی و مواد غذایی ناسالم است. 

 

خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 سالهافضلی، حال عمومی این بیمار را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: تا سه روز آینده از بیمارستان ترخیص خواهد شد. 

 

خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله
 
خروج توده 11 کیلویی از شکم دختر 18 ساله

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید ( فیلدهای ستاره دار اجباری و بقیه فیلدها اختیاری می باشد )

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
کد امنیتی
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
کپی رایت