جمعه, 2 تير 1396 - Friday 23rd June 2017
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:571c92b04a787e7088bb5103d3bb8776' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;\">\n به گزارش نیزوا به نقل از گروه رسانه های&nbsp;<a href=\"https://www.tasnimnews.com/\" style=\"box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;\" target=\"_blank\">خبرگزاری تسنیم</a>، عبدالله شهبازی در صفحه شخصی خود نوشت:<br style=\"box-sizing: border-box;\" /><br />\n <br style=\"box-sizing: border-box;\" /><br />\n گزارش نیویورک تایمز 14 آوریل 2014 غم&zwnj;انگیز است. عنوانش هست &laquo;بهای مرگ&zwnj;بار فشن&raquo;. &laquo;فشن&raquo; همان طراحی لباس است که صرفنظر از جنبه هنری آن &laquo;بیزنس&raquo; یا &laquo;صنعتی&raquo; بسیار خشن است. بهره&zwnj;گیری وحشتناک صاحبان برندهای نامدار در منهتن نیویورک از کارگران بنگلادشی را بیان می&zwnj;کند.</p>\n<p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;\">\n در منهتن بارها پلیس کارگاه&zwnj;های زیرزمینی را در خیابان هفدهم، معروف به &laquo;فشن اونیو&raquo;، مورد حمله قرار داده است که در آن کارگرانی از مهاجران غیرقانونی زن در وضعی شبیه به بردگان در ازای دستمزدی بسیار حقیر با بی&zwnj;رحمی عجیب به کار گرفته می&zwnj;شوند. این کارگاه&zwnj;های دخمه&zwnj;گونه به کمپانی&zwnj;های مهم دارای برندهای نامدار تعلق دارند.</p>\n<p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;\">\n &laquo;جهان فشن&raquo; در ظاهر بسیار آراسته و زیبا، و شاید &laquo;شیک&zwnj;ترین&raquo; بیزنس، است و در باطن بسیار سیاه و غیرانسانی. آنان که برندهای مشهور به تن می&zwnj;کنند، شاید هیچ&zwnj;گاه برای&zwnj;شان قابل تصور نباشد که در پس این ظاهر زیبا و آراسته اقیانوسی از استثمار بی&zwnj;رحمانه کارگران غیرقانونی زن نهفته است.</p>\n<p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;\">\n مجله وگ پاریس Vogue magazine و سردبیر متنفد آن، خانم آنا وینتور Anna Wintour، که الهام&zwnj;بخش شخصیت میراندا پریستلی در فیلم &laquo;شیطان در لباس پرادا&raquo; The Devil Wears Prada است، رابطه نزدیک با بارون گی دو روچیلد، رئیس وقت خاندان روچیلد فرانسه، داشت. این مجله &laquo;فرمانروای مطلق&raquo; و تعیین&zwnj;کننده سرنوشت جهان فشن است. اگر بخواهد به سادگی استعدادهای متوسط را در میان طراحان لباس (دیزاینرها) به اوج شهرت و ثروت می&zwnj;رساند و استعدادهای برجسته را تا پایان عمر کارمندانی ساده می&zwnj;کند.</p>\n<p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;\">\n مجله وگ و مجله ونیتی فیر را کمپانی انتشاراتی کونده نست منتشر می&zwnj;کند. کونده نست (1873-1942) فرزند دلالی نیویورکی بود و دخترش با جرالد واربورگ، از خانواده ثروتمند بانکدار واربورگ، ازدواج کرد. واربورگ همان خاندانی است که در صعود هیتلر به قدرت نقش مهم ایفا کرد.</p>\n<p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;\">\n فیلم &laquo;شیطان در لباس پرادا&raquo;، هر چند برای مخاطبان عام و به دور از مفاهیم سیاسی است، ولی سلطه وگ و ونیتی فیر را بر دنیای فشن نشان می&zwnj;دهد.</p>\n<p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;\">\n انتهای پیام/</p>\n', created = 1498176191, expire = 1498262591, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:571c92b04a787e7088bb5103d3bb8776' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <img alt=\"\" height=\"263\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/images/55834506269511738061.gif\" width=\"136\" /></p>\n<style type=\"text/css\">\n.view-display-id-block_1 .views-row {\n height: 82px!important;\n}\n\n#quicktabs-8 .views-row { height: auto;}\n\n/***********/</style>', created = 1498176193, expire = 1498262593, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:b456b82dcbf840b7b7e37f91e1fb1934' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:36ff1d3f4950de93aeb0c21eb0d91a13' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<script>\n (function(i,s,o,g,r,a,m){i[\'GoogleAnalyticsObject\']=r;i[r]=i[r]||function(){\n (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),\n m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)\n })(window,document,\'script\',\'https://www.google-analytics.com/analytics.js\',\'ga\');\n\n ga(\'create\', \'UA-39625372-7\', \'auto\');\n ga(\'send\', \'pageview\');\n\n</script><script>\n$(\'head\').append(\'<meta name=\"google-site-verification\" content=\"CzCMpHNpuzNAyMVp52U_eDV4I9hNMd5YrjyOPZJvHmU\" />\');\n</script><p></p>\n', created = 1498176194, expire = 1498262594, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.

بهای «مرگبار فَشِن»

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان

به گزارش نیزوا به نقل از گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، عبدالله شهبازی در صفحه شخصی خود نوشت:گزارش نیویورک تایمز 14 آوریل 2014 غم‌انگیز است. عنوانش هست «بهای مرگ‌بار فشن». «فشن» همان طراحی لباس است که صرفنظر از جنبه هنری آن «بیزنس» یا «صنعتی» بسیار خشن است. بهره‌گیری وحشتناک صاحبان برندهای نامدار در منهتن نیویورک از کارگران بنگلادشی را بیان می‌کند.

در منهتن بارها پلیس کارگاه‌های زیرزمینی را در خیابان هفدهم، معروف به «فشن اونیو»، مورد حمله قرار داده است که در آن کارگرانی از مهاجران غیرقانونی زن در وضعی شبیه به بردگان در ازای دستمزدی بسیار حقیر با بی‌رحمی عجیب به کار گرفته می‌شوند. این کارگاه‌های دخمه‌گونه به کمپانی‌های مهم دارای برندهای نامدار تعلق دارند.

«جهان فشن» در ظاهر بسیار آراسته و زیبا، و شاید «شیک‌ترین» بیزنس، است و در باطن بسیار سیاه و غیرانسانی. آنان که برندهای مشهور به تن می‌کنند، شاید هیچ‌گاه برای‌شان قابل تصور نباشد که در پس این ظاهر زیبا و آراسته اقیانوسی از استثمار بی‌رحمانه کارگران غیرقانونی زن نهفته است.

مجله وگ پاریس Vogue magazine و سردبیر متنفد آن، خانم آنا وینتور Anna Wintour، که الهام‌بخش شخصیت میراندا پریستلی در فیلم «شیطان در لباس پرادا» The Devil Wears Prada است، رابطه نزدیک با بارون گی دو روچیلد، رئیس وقت خاندان روچیلد فرانسه، داشت. این مجله «فرمانروای مطلق» و تعیین‌کننده سرنوشت جهان فشن است. اگر بخواهد به سادگی استعدادهای متوسط را در میان طراحان لباس (دیزاینرها) به اوج شهرت و ثروت می‌رساند و استعدادهای برجسته را تا پایان عمر کارمندانی ساده می‌کند.

مجله وگ و مجله ونیتی فیر را کمپانی انتشاراتی کونده نست منتشر می‌کند. کونده نست (1873-1942) فرزند دلالی نیویورکی بود و دخترش با جرالد واربورگ، از خانواده ثروتمند بانکدار واربورگ، ازدواج کرد. واربورگ همان خاندانی است که در صعود هیتلر به قدرت نقش مهم ایفا کرد.

فیلم «شیطان در لباس پرادا»، هر چند برای مخاطبان عام و به دور از مفاهیم سیاسی است، ولی سلطه وگ و ونیتی فیر را بر دنیای فشن نشان می‌دهد.

انتهای پیام/

در این رابطه بخوانید:
کپی رایت