جمعه, 2 تير 1396 - Friday 23rd June 2017
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3ed9d56184f24f5e7b01a5dccc85492a' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 18px;\">به گزارش خبرنگار&nbsp;<a href=\"http://www.neizeva.ir/\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(43, 100, 157); text-decoration: none;\">نیزوا</a>، هشتمین محموله از کمک های مردم مهدیشهر به جبهه مقاومت ارسال شد.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 18px;\">این محموله شامل 3 هزار و 500 کیلو گرم نان قندی به ارزش حدود 135 میلیون ریال بود که برای جبهه مقاومت ارسال شد تا به دست رزمندگان اسلام برسد.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 18px;\">این کمک ها که به همت نانوایان مهدیشهری پخت و با همیاری بانوان و برادران نیک اندیش در مسجد حضرت ابوالفضل شهرک شهدا مهدیشهر بسته بندی شده بود، امشب با حضور مردم و جمعی از مسئولین بارگیری و به سوریه ارسال شد. &nbsp;</span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 18px;\">تنور پشتیبانی از جبهه های مقاومت در مهدیشهر همچنان گرم است و مردم برای کمک به برادران رزمندمان در سوریه دست به کار هستند.&nbsp;</span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 18px;\">کمک های مردمی مهدیشهر به جبهه مقاومت تا پیروزی کامل رزمندگان اسلام ادامه خواهد داشت.&nbsp;</span></p>\n<p style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0765_0.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0759.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0773.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0774.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0782.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0786.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0788.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0797_0.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0799.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0802.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0826.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0828.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0829.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0840.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0848.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"592\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0854.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /><img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/img_0867.jpg\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;\" title=\"\" width=\"550\" /></p>\n<p style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 18px;\">انتهای پیام/</span></p>\n<p style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: rnassim; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);\">\n <span style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: rnassim !important; font-size: 18px;\"><a href=\"http://www.neizeva.ir/\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(43, 100, 157); text-decoration: none;\">پایگاه خبری تحلیلی نیزوا شهرستان مهدیشهر</a></span></p>\n', created = 1498176078, expire = 1498262478, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3ed9d56184f24f5e7b01a5dccc85492a' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <img alt=\"\" height=\"263\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/images/55834506269511738061.gif\" width=\"136\" /></p>\n<style type=\"text/css\">\n.view-display-id-block_1 .views-row {\n height: 82px!important;\n}\n\n#quicktabs-8 .views-row { height: auto;}\n\n/***********/</style>', created = 1498176081, expire = 1498262481, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:b456b82dcbf840b7b7e37f91e1fb1934' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:36ff1d3f4950de93aeb0c21eb0d91a13' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<script>\n (function(i,s,o,g,r,a,m){i[\'GoogleAnalyticsObject\']=r;i[r]=i[r]||function(){\n (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),\n m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)\n })(window,document,\'script\',\'https://www.google-analytics.com/analytics.js\',\'ga\');\n\n ga(\'create\', \'UA-39625372-7\', \'auto\');\n ga(\'send\', \'pageview\');\n\n</script><script>\n$(\'head\').append(\'<meta name=\"google-site-verification\" content=\"CzCMpHNpuzNAyMVp52U_eDV4I9hNMd5YrjyOPZJvHmU\" />\');\n</script><p></p>\n', created = 1498176081, expire = 1498262481, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.

هشتمین محموله از کمک های مردم مهدیشهر به جبهه مقاومت ارسال شد+ تصاویر

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
تیتر: 
هشتمین محموله از کمک های مردم مهدیشهر به جبهه مقاومت ارسال شد+ تصاویر
مردم مهدیشهر هشتمین محموله از کمک های خود را نیز به جبهه مقاومت ارسال داشتند تا بار دیگر نشان دهند پشتیبانی از رزمندگان اسلام همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار نیزوا، هشتمین محموله از کمک های مردم مهدیشهر به جبهه مقاومت ارسال شد.

این محموله شامل 3 هزار و 500 کیلو گرم نان قندی به ارزش حدود 135 میلیون ریال بود که برای جبهه مقاومت ارسال شد تا به دست رزمندگان اسلام برسد.

این کمک ها که به همت نانوایان مهدیشهری پخت و با همیاری بانوان و برادران نیک اندیش در مسجد حضرت ابوالفضل شهرک شهدا مهدیشهر بسته بندی شده بود، امشب با حضور مردم و جمعی از مسئولین بارگیری و به سوریه ارسال شد.  

تنور پشتیبانی از جبهه های مقاومت در مهدیشهر همچنان گرم است و مردم برای کمک به برادران رزمندمان در سوریه دست به کار هستند. 

کمک های مردمی مهدیشهر به جبهه مقاومت تا پیروزی کامل رزمندگان اسلام ادامه خواهد داشت. 

انتهای پیام/

پایگاه خبری تحلیلی نیزوا شهرستان مهدیشهر

در این رابطه بخوانید:
کپی رایت