چهارشنبه, 7 تير 1396 - Wednesday 28th June 2017
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:50b5fc500560c789afb3a11489c08078' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p dir=\"RTL\">\n <span style=\"font-size:14px;\">به گزارش خبرنگار <a href=\"http://neizeva.ir/\">نیزوا</a>، چهل و یکمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنانبه ریاست همتیان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در فرمانداری مهدیشهر برگزار شد.</span></p>\n<p dir=\"RTL\">\n <span style=\"font-size:14px;\">اسودی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در این جلسه گفت: برای ارائه پایش تسهیلات توسط مدیر جهاد کشاورزی تاکنون چهل جلسه تشکیل شده است که مشکلات 265 شرکت مطرح شد که برای این شرکت ها 648 مصوبه داشتیم.</span></p>\n<p dir=\"RTL\">\n <span style=\"font-size:14px;\">وی تصریح کرد: از این 648 مصوبه در بحث امور بانکی تسهیلات 11درصد مربوط به تامین مالی، 36 درصد برای تامین تکمیل تجهیزات، 16 درصد مربوط به تولید انرژی، 14 درصد مربوط به امور مالیاتی و10 درصد مربوط به تامین اجتماعی بوده است.</span></p>\n<p dir=\"RTL\">\n <span style=\"font-size:14px;\">رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: از این تعداد شرکت ومصوبه 45 شرکت اقدام شده و 52 درصد مابقی در دست اقدام می باشد که فقط 6 درصد اقدام نشده می باشد و در هر جلسه دو یا سه مورد را اقدام می کنیم.</span></p>\n<p dir=\"RTL\">\n <span style=\"font-size:14px;\">در این کارگروه مشکلات برخی از واحد های تولیدی بررسی و دستورات لازم اتخاذ شد.</span></p>\n<p dir=\"RTL\">\n <span style=\"font-size:14px;\">مشکلات مالیاتی، آب، معوقه بانک ملی و درخواست برای تقسیط معوقه از مسائل شرکت پارس سنگسر بود که مطرح و بررسی شد.</span></p>\n<p dir=\"RTL\">\n <span style=\"font-size:14px;\">مدیران شرکت های نساجی و مهارت نیز مشکلات شرکت های خود را مطرح و مصوب شد مشکل شرکت نساجی از طریق سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گیرد. شرکت مهارت نیز که بخشودگی بانکی را خواستار بود مصوب شد جلسه ای با حضور نمایندگانی از بانک و استانداری و شرکت مربوطه برگزار و مشکل رفع شود.</span></p>\n<p dir=\"RTL\">\n <span style=\"font-size:14px;\">پیگیری مصوبات زیر بنایی ناحیه صنعتی غنچه انگوری مهدیشهر از دیگر دستورات این جلسه بود که مورد بررسی قرار گرفت.</span></p>\n<p dir=\"RTL\">\n <span style=\"font-size:14px;\">همچنین در این جلسه عملکرد بانک ها گزارش شد.</span></p>\n<p dir=\"RTL\">\n <img alt=\"\" height=\"366\" src=\"http://neizeva.ir/sites/default/files/photo_2016-11-27_16-02-52_0.jpg\" title=\"\" width=\"550\" /></p>\n<p dir=\"RTL\">\n <span style=\"font-size:14px;\">انتهای پیام/</span></p>\n<p dir=\"RTL\">\n <span style=\"font-size:14px;\"><a href=\"http://neizeva.ir/\">پایگاه خبری تحلیلی نیزوا شهرستان مهدیشهر&nbsp;</a></span></p>\n', created = 1498627000, expire = 1498713400, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:50b5fc500560c789afb3a11489c08078' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <img alt=\"\" height=\"263\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/images/55834506269511738061.gif\" width=\"136\" /></p>\n<style type=\"text/css\">\n.view-display-id-block_1 .views-row {\n height: 82px!important;\n}\n\n#quicktabs-8 .views-row { height: auto;}\n\n/***********/</style>', created = 1498627005, expire = 1498713405, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:b456b82dcbf840b7b7e37f91e1fb1934' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:36ff1d3f4950de93aeb0c21eb0d91a13' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<script>\n (function(i,s,o,g,r,a,m){i[\'GoogleAnalyticsObject\']=r;i[r]=i[r]||function(){\n (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),\n m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)\n })(window,document,\'script\',\'https://www.google-analytics.com/analytics.js\',\'ga\');\n\n ga(\'create\', \'UA-39625372-7\', \'auto\');\n ga(\'send\', \'pageview\');\n\n</script><script>\n$(\'head\').append(\'<meta name=\"google-site-verification\" content=\"CzCMpHNpuzNAyMVp52U_eDV4I9hNMd5YrjyOPZJvHmU\" />\');\n</script><p></p>\n', created = 1498627006, expire = 1498713406, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.

مشکلات چند واحد تولیدی و ناحیه صنعتی غنچه انگوری مهدیشهر بررسی شد

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان؛
مشکلات چند واحد تولیدی و ناحیه صنعتی غنچه انگوری مهدیشهر بررسی شد
در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان، مشکلات چند واحد تولیدی و زیر ساخت های ناحیه غنچه انگوری مهدیشهر بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

به گزارش خبرنگار نیزوا، چهل و یکمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنانبه ریاست همتیان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در فرمانداری مهدیشهر برگزار شد.

اسودی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در این جلسه گفت: برای ارائه پایش تسهیلات توسط مدیر جهاد کشاورزی تاکنون چهل جلسه تشکیل شده است که مشکلات 265 شرکت مطرح شد که برای این شرکت ها 648 مصوبه داشتیم.

وی تصریح کرد: از این 648 مصوبه در بحث امور بانکی تسهیلات 11درصد مربوط به تامین مالی، 36 درصد برای تامین تکمیل تجهیزات، 16 درصد مربوط به تولید انرژی، 14 درصد مربوط به امور مالیاتی و10 درصد مربوط به تامین اجتماعی بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: از این تعداد شرکت ومصوبه 45 شرکت اقدام شده و 52 درصد مابقی در دست اقدام می باشد که فقط 6 درصد اقدام نشده می باشد و در هر جلسه دو یا سه مورد را اقدام می کنیم.

در این کارگروه مشکلات برخی از واحد های تولیدی بررسی و دستورات لازم اتخاذ شد.

مشکلات مالیاتی، آب، معوقه بانک ملی و درخواست برای تقسیط معوقه از مسائل شرکت پارس سنگسر بود که مطرح و بررسی شد.

مدیران شرکت های نساجی و مهارت نیز مشکلات شرکت های خود را مطرح و مصوب شد مشکل شرکت نساجی از طریق سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گیرد. شرکت مهارت نیز که بخشودگی بانکی را خواستار بود مصوب شد جلسه ای با حضور نمایندگانی از بانک و استانداری و شرکت مربوطه برگزار و مشکل رفع شود.

پیگیری مصوبات زیر بنایی ناحیه صنعتی غنچه انگوری مهدیشهر از دیگر دستورات این جلسه بود که مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه عملکرد بانک ها گزارش شد.

انتهای پیام/

پایگاه خبری تحلیلی نیزوا شهرستان مهدیشهر 

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید ( فیلدهای ستاره دار اجباری و بقیه فیلدها اختیاری می باشد )

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
کد امنیتی
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
کپی رایت