يكشنبه, 29 بهمن 1396 - Sunday 18th February 2018

مداحی ابراهیم دوستمحمدی به زبان سنگسری

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان

به گزارش نیزوا، متن این مداحی به نام " مر اَلوِدا٬مَر یاحسین "که اشعار آن توسط ابراهیم ملک احمدی( ملک سنگسر) سروده شده است در ادامه می آید.  

مَر الوِدا٬مَر یاحسین

٬تَ درد مَه دَل مولا حسین

اَرمون تَ سَری ویر حسین

مَر الوِدا مَر یا حسین

اصغر دهِ تَ کَش تیر بِژِه

اکبر دِه با شمشیر بِژِه

عبّاسی چَش دِه تیر بِژه

مَر الودا٬مَر یا حسین

نِه مَشکی کَش دِه تیر بِژِه

مَر الوِدا٬مَر یاحسین

وقتی حسین تَشّوون بِبُو

وقتی نِه جون٬بی جون بِبُو

زینب دودوی دَل خون بِبُو

مَر اَلوِدا٬ مَر یاحسین

صَحرا کوو جا خونین بِبُو

از خونی خا رنگین بِبُو

هَم آسِمون دَلخون بِبُو

مَر الوِدا٬مَر یاحسین

صَحرایی نِقّاشی جِوا

قاسِم رِه دَل لاشی جِوا

ژینّونی دا٬موری جِوا

مَر اَلوِدا٬مَر یاحسین

اِی آسِمون٬اِی آسِمون

دَل مَشتَه خون٬دَل مَشتَه خون

ای داد و بیداد ٬اَل اَمون

مَر الوِدا٬مَر یاحسین

انتهای پیام/ 

در این رابطه بخوانید:
کپی رایت