چهارشنبه, 7 تير 1396 - Wednesday 28th June 2017
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:87140f7259840d51d0d08c17bc701556' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);\">\n <span style=\"font-size:14px;\">به گزارش&nbsp;<span style=\"font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; letter-spacing: -0.3px; line-height: 27.2px; text-align: right;\">&nbsp;</span><a href=\"http://www.neizeva.ir/\" style=\"color: rgb(43, 100, 157); text-decoration: none; font-size: 14px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; letter-spacing: -0.3px; line-height: 27.2px; text-align: right;\">نیزوا</a><span style=\"font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; letter-spacing: -0.3px; line-height: 27.2px; text-align: right;\">،</span><span style=\"font-family: WMitra, georgia; line-height: 33.8688px; letter-spacing: -0.3px; color: rgb(34, 34, 34);\">&nbsp;</span><span style=\"font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; letter-spacing: -0.3px; text-align: right; line-height: 1.6em;\">به نقل از&nbsp;</span><a href=\"http://www.farsnews.com/\" style=\"box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(176, 37, 37);\">&nbsp;فارس</a><span style=\"font-family: newstext; line-height: 24px;\">، با دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، نظام انتصابات در این شرکت تغییر کرد. براساس نظام جدید، همه کارکنان فرصت دارند که داوطلب مشاغل مدیریتی شوند و در صورت احراز شرایط در سمت مورد علاقه خود مشغول به کار شوند.</span></span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);\">\n <span style=\"font-size:14px;\">هدف از اجرای این طرح، بهره مندی از نیروی انسانی توانمند و با انگیزه برای پویایی سازمان، رعایت عدالت و انصاف در انتصابات، ایجاد فرصت های برابر برای تصدی پست های سازمانی ،شفاف سازی و اطلاع رسانی اعلام شده است.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);\">\n <span style=\"font-size:14px;\">شرکت مخابرات تلاش دارد تا با اجرای طرح&zwnj;های مشابه انگیزه کارکنان برای مشارکت در سازمان را افزایش دهد.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);\">\n <span style=\"font-size:14px;\">در این باره مواردی نیز به کارمندان توصیه شده است.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);\">\n <span style=\"font-size:14px;\">1. زمینه کاری و سمت موردتقاضا از روی علاقه، تخصص و توانایی انتخاب کنند تا از کار کردن در آن لذت ببرند و همواره علاقه به کار باقی بماند.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);\">\n <span style=\"font-size:14px;\">2. تعریف مشخصی از موفقیت داشته باشند. چه&zwnj;بسا افرادی باشند که در سمت&zwnj;های کارشناسی موفق&zwnj;ترند و انگیزه بیشتری هم برای کار دارند. موفقیت فقط در جابجایی ردیف نیست. رضایت از کار و بهره&zwnj;وری برای سازمان بزرگ&zwnj;ترین موفقیت است.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);\">\n <span style=\"font-size:14px;\">3. همواره سازمان را دوست داشته باشند. در این شرایط می&zwnj;توانند به اقناع درونی برسند و در انتخاب شغل، علایق و توانایی&zwnj; تعیین&zwnj;کننده باشد.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);\">\n <span style=\"font-size:14px;\">4. خوش&zwnj;بین باشند. با علم و آگاهی به اینکه حتماً در آن سمت برگزیده می&zwnj;شوند، ثبت&zwnj;نام کنند.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);\">\n <span style=\"font-size:14px;\">5. طرح و برنامه داشته باشند. هر سمت اعم از کارشناسی یا مدیریتی را انتخاب کردند با علاقه و برنامه&zwnj; مدون و عملی برای مصاحبه بروند. نگویند چون ردیف نداشتم یا این ردیف خالی بود برایش ثبت نام کردم.</span></p>\n<div style=\"text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; font-size: 19px; line-height: 23px; font-family: IRNazanin;\">\n <span style=\"font-size:14px;\">انتهای پیام/ال</span></div>\n<p style=\"margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 18.7px; text-align: justify;\">\n &nbsp;</p>\n<p style=\"margin: 0px 0px 1.2em; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 18.7px; text-align: justify;\">\n <span style=\"font-size:14px;\"><a href=\"http://neizeva.ir/\" style=\"color: rgb(253, 135, 39); text-decoration: none; line-height: 22.4px; letter-spacing: -0.3px;\">پایگاه خبری تحلیلی نیزوا شهرستان مهدی شهر</a></span><span style=\"font-size: 14px;\"></span></p>\n', created = 1498614802, expire = 1498701202, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:87140f7259840d51d0d08c17bc701556' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <img alt=\"\" height=\"263\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/images/55834506269511738061.gif\" width=\"136\" /></p>\n<style type=\"text/css\">\n.view-display-id-block_1 .views-row {\n height: 82px!important;\n}\n\n#quicktabs-8 .views-row { height: auto;}\n\n/***********/</style>', created = 1498614805, expire = 1498701205, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:b456b82dcbf840b7b7e37f91e1fb1934' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:36ff1d3f4950de93aeb0c21eb0d91a13' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<script>\n (function(i,s,o,g,r,a,m){i[\'GoogleAnalyticsObject\']=r;i[r]=i[r]||function(){\n (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),\n m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)\n })(window,document,\'script\',\'https://www.google-analytics.com/analytics.js\',\'ga\');\n\n ga(\'create\', \'UA-39625372-7\', \'auto\');\n ga(\'send\', \'pageview\');\n\n</script><script>\n$(\'head\').append(\'<meta name=\"google-site-verification\" content=\"CzCMpHNpuzNAyMVp52U_eDV4I9hNMd5YrjyOPZJvHmU\" />\');\n</script><p></p>\n', created = 1498614805, expire = 1498701205, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.

مدیران از میان کارمندان داوطلب پست‌های مدیریتی انتخاب می‌شوند

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
با تغییر نظام انتصابات در یک هلدینگ مخابراتی
مدیران از میان کارمندان داوطلب پست‌های مدیریتی انتخاب می‌شوند
در پی تغییرات جدیدی در شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت فرصت دارند داوطلب مشاغل مدیریتی شده و در صورت احراز شرایط در سمت مورد علاقه خود مشغول به کار شوند.

به گزارش  نیزوا، به نقل از  فارس، با دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، نظام انتصابات در این شرکت تغییر کرد. براساس نظام جدید، همه کارکنان فرصت دارند که داوطلب مشاغل مدیریتی شوند و در صورت احراز شرایط در سمت مورد علاقه خود مشغول به کار شوند.

هدف از اجرای این طرح، بهره مندی از نیروی انسانی توانمند و با انگیزه برای پویایی سازمان، رعایت عدالت و انصاف در انتصابات، ایجاد فرصت های برابر برای تصدی پست های سازمانی ،شفاف سازی و اطلاع رسانی اعلام شده است.

شرکت مخابرات تلاش دارد تا با اجرای طرح‌های مشابه انگیزه کارکنان برای مشارکت در سازمان را افزایش دهد.

در این باره مواردی نیز به کارمندان توصیه شده است.

1. زمینه کاری و سمت موردتقاضا از روی علاقه، تخصص و توانایی انتخاب کنند تا از کار کردن در آن لذت ببرند و همواره علاقه به کار باقی بماند.

2. تعریف مشخصی از موفقیت داشته باشند. چه‌بسا افرادی باشند که در سمت‌های کارشناسی موفق‌ترند و انگیزه بیشتری هم برای کار دارند. موفقیت فقط در جابجایی ردیف نیست. رضایت از کار و بهره‌وری برای سازمان بزرگ‌ترین موفقیت است.

3. همواره سازمان را دوست داشته باشند. در این شرایط می‌توانند به اقناع درونی برسند و در انتخاب شغل، علایق و توانایی‌ تعیین‌کننده باشد.

4. خوش‌بین باشند. با علم و آگاهی به اینکه حتماً در آن سمت برگزیده می‌شوند، ثبت‌نام کنند.

5. طرح و برنامه داشته باشند. هر سمت اعم از کارشناسی یا مدیریتی را انتخاب کردند با علاقه و برنامه‌ مدون و عملی برای مصاحبه بروند. نگویند چون ردیف نداشتم یا این ردیف خالی بود برایش ثبت نام کردم.

انتهای پیام/ال

 

پایگاه خبری تحلیلی نیزوا شهرستان مهدی شهر

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید ( فیلدهای ستاره دار اجباری و بقیه فیلدها اختیاری می باشد )

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
کد امنیتی
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
کپی رایت