پنجشنبه, 1 تير 1396 - Thursday 22nd June 2017
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fe64f3700a736080d4e74dd4ddef20cd' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n افزایش تعداد رشته های مصوب &nbsp;و تعداد دانشجویان، جذب هیات علمی قوی و&nbsp;موفقیتهای علمی بسیاری که قبلا به آنها پرداخته شده است. اما درخشان ترین حوزه فعالیت این دانشگاه در حوزه عمرانی رقم خورد. حوزه ای که نمود ظاهری داشته و به هیچ عنوان قابل کتمان و چشم پوشی نخواهد بود. فعالیتهای مهندس پاکزادیان در بخش عمرانی دانشگاه مجموعه فاخری را رقم زد که فراتر از تفکر موجود در بدنه دانشگاه آزاد در کشور است. جدای از بحث کیفیت بالای ساختمانهای احداث شده، بحث تامین مالی پروژه های فوق نیز جالب توجه است. به نظر شما به مدیر توانمندی که علاوه بر پوشش مناسب هزینه های جاری بیش از ۸۰ درصد بودجه مجموعه خود را به حوزه عمرانی هدایت می کند و در ابتدای امر با درآمد حاصل از شهریه تنها ۲۰۰ دانشجو احداث این مجموعه های عظیم را &nbsp;آغاز می کند ایا جز یک نابغه مالی و مدیریتی عنوان دیگری می توان اطلاق کرد؟<br />\n سنگسر نیوز در این گزارش به مجموعه اقدامات انجام شده در این حوزه می پردازد و امیدوار است در آینده تفکر خلاق و جسورانه مهندس پاکزادیان به سایر مدیران شهرستان نیز تسری پیدا کند. ضمن اینکه این امید وجود دارد مهندس جعفری چاشمی، سرپرست موقت این دانشگاه نیز با بهره گیری از&nbsp;همکاری کلیه اعضای این مجموعه، موفقیتها را تداوم بخشد.</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;<strong>دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر</strong></p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad-1.jpg\"><img alt=\"azad-1\" class=\"alignnone size-full wp-image-5525\" height=\"313\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad-1.jpg\" width=\"417\" /></a></p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n تیم طراح :</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n مهندس محمود پاکزادیان</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n مهندس احمد پاکزادیان</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n مهندس عبدالرضا پاکدامن</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n مهندس بکتاش عقیلی</p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n دانشکده علوم انسانی با ۵۴۰۰ متر مربع زیر بنا در ۴ طبقه تکمیل شده و در حال بهره برداری با معماری و سازه ویژه&nbsp;<img alt=\"\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/11/Mahdishahr-Azad-Islamic-University.jpg\" /></p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;(عکس: مهدیشهر نیوز)</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;<a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad21.jpg\"><img alt=\"azad2\" height=\"222\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad21.jpg\" width=\"418\" /></a></p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n دانشکده مهندسی با ۶۰۰۰ متر مربع زیر بنا در ۴ طبقه با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۵% با معماری و سازه ویژه</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;<a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad3.jpg\"><img alt=\"azad3\" class=\"alignnone size-full wp-image-5528\" height=\"284\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad3.jpg\" width=\"417\" /></a></p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n نمای&nbsp; پشت ساختمان</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;<img alt=\"\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/11/daneshgah-azad-vehed-mahdishahr-daneshkadeh-fani-12.jpg\" /></p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad4.jpg\"><img alt=\"azad4\" class=\"alignnone size-full wp-image-5529\" height=\"264\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad4.jpg\" width=\"420\" /></a></p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad5.jpg\"><img alt=\"azad5\" class=\"alignnone size-full wp-image-5530\" height=\"378\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad5.jpg\" width=\"420\" /></a></p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n سلف سرویس و رستوران با&nbsp; ۳۰۰۰ متر مربع زیر بنا در ۳ طبقه با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۵%</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n با معماری و سازه ویژه</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n <img alt=\"\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/11/daneshgah-azad-vahed-mahdishahr-daneshkadeh-ensani-self-4.jpg\" /></p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad6.jpg\"><img alt=\"azad6\" class=\"alignnone size-full wp-image-5531\" height=\"229\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad6.jpg\" width=\"420\" /></a></p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad7.jpg\"><img alt=\"azad7\" class=\"alignnone size-full wp-image-5532\" height=\"279\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad7.jpg\" width=\"418\" /></a></p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n ورزشگاه چند منظوره با ۷ سالن مجزا و تخصصی در حال نصب اسکلت پیش ساخته کارخانه ای</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad9.jpg\"><img alt=\"azad9\" class=\"alignnone size-full wp-image-5534\" height=\"312\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad9.jpg\" width=\"416\" /></a> <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad10.jpg\"><img alt=\"azad10\" class=\"alignnone size-full wp-image-5535\" height=\"314\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad10.jpg\" width=\"417\" /></a> <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad8.jpg\"><img alt=\"azad8\" class=\"alignnone size-full wp-image-5533\" height=\"316\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad8.jpg\" width=\"420\" /></a></p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n <img alt=\"\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/11/Daneshgah-Azad-Mahdishahr-Varzeshgah-3d-5.jpg\" /></p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n کتابخانه مرکزی و سالنهای مطالعه تخصصی طراحی و خاکبرداری شده در مرحله قرارداد</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad11.jpg\"><img alt=\"azad11\" class=\"alignnone size-full wp-image-5536\" height=\"244\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad11.jpg\" width=\"420\" /></a><a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad12.jpg\"><img alt=\"azad12\" class=\"alignnone size-full wp-image-5537\" height=\"255\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad12.jpg\" width=\"420\" /></a></p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n ساختمان مرکزی دانشگاه با ۱۷۰۰۰ متر مربع زیربنا و ۷ طبقه طراحی و خاکبرداری شده در مرحله قرارداد</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad13.jpg\"><img alt=\"azad13\" class=\"alignnone size-full wp-image-5538\" height=\"315\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad13.jpg\" width=\"420\" /></a> <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad14.jpg\"><img alt=\"azad14\" class=\"alignnone size-full wp-image-5539\" height=\"293\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad14.jpg\" width=\"419\" /></a> <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad15.jpg\"><img alt=\"azad15\" class=\"alignnone size-full wp-image-5540\" height=\"315\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad15.jpg\" width=\"419\" /></a> <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad16.jpg\"><img alt=\"azad16\" class=\"alignnone size-full wp-image-5541\" height=\"314\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad16.jpg\" width=\"417\" /></a> <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad17.jpg\"><img alt=\"azad17\" class=\"alignnone size-full wp-image-5542\" height=\"298\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad17.jpg\" width=\"418\" /></a> <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad18.jpg\"><img alt=\"azad18\" class=\"alignnone size-full wp-image-5543\" height=\"313\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad18.jpg\" width=\"417\" /></a></p>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n محوطه سازی در حال اجرا ( باغ ایرانی )</p>\n<p align=\"center\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: center;\">\n <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad19.jpg\"><img alt=\"azad19\" class=\"alignnone size-full wp-image-5544\" height=\"220\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad19.jpg\" width=\"417\" /></a> <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad211.jpg\"><img alt=\"azad21\" class=\"alignnone size-full wp-image-5546\" height=\"316\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad211.jpg\" width=\"419\" /></a> <a href=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad20.jpg\"><img alt=\"azad20\" class=\"size-full wp-image-5545\" height=\"316\" src=\"http://www.sangesarnews.com/wp-content/uploads/2012/12/azad20.jpg\" width=\"420\" /></a></p>\n', created = 1498156008, expire = 1498242408, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fe64f3700a736080d4e74dd4ddef20cd' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n &nbsp;</p>\n<p>\n <img alt=\"\" height=\"263\" src=\"http://www.neizeva.ir/sites/default/files/images/55834506269511738061.gif\" width=\"136\" /></p>\n<style type=\"text/css\">\n.view-display-id-block_1 .views-row {\n height: 82px!important;\n}\n\n#quicktabs-8 .views-row { height: auto;}\n\n/***********/</style>', created = 1498156014, expire = 1498242414, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c4c59664b14f0f2f1a0655827ba0428b' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:b456b82dcbf840b7b7e37f91e1fb1934' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:36ff1d3f4950de93aeb0c21eb0d91a13' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 25.
  • user warning: Table './neizevadbnew/cache_filter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache_filter SET data = '<script>\n (function(i,s,o,g,r,a,m){i[\'GoogleAnalyticsObject\']=r;i[r]=i[r]||function(){\n (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),\n m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)\n })(window,document,\'script\',\'https://www.google-analytics.com/analytics.js\',\'ga\');\n\n ga(\'create\', \'UA-39625372-7\', \'auto\');\n ga(\'send\', \'pageview\');\n\n</script><script>\n$(\'head\').append(\'<meta name=\"google-site-verification\" content=\"CzCMpHNpuzNAyMVp52U_eDV4I9hNMd5YrjyOPZJvHmU\" />\');\n</script><p></p>\n', created = 1498156017, expire = 1498242417, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c23e328f6e91634706c3316d7a2f0d12' in /home/neizeva/neizeva.ir/includes/cache.inc on line 108.

نگاهی دقیق تر به روند توسعه عمرانی دانشگاه آزاد مهدیشهر

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
نگاهی دقیق تر به روند توسعه عمرانی دانشگاه آزاد مهدیشهر
به گزارش نیزوا به نقل از سنگسر نیوز، دانشگاه آزاد مهدیشهر در دوره مدیریت مهندس پاکزادیان در زمینه های مختلف موفقیتهای درخشانی را کسب کرد.

افزایش تعداد رشته های مصوب  و تعداد دانشجویان، جذب هیات علمی قوی و موفقیتهای علمی بسیاری که قبلا به آنها پرداخته شده است. اما درخشان ترین حوزه فعالیت این دانشگاه در حوزه عمرانی رقم خورد. حوزه ای که نمود ظاهری داشته و به هیچ عنوان قابل کتمان و چشم پوشی نخواهد بود. فعالیتهای مهندس پاکزادیان در بخش عمرانی دانشگاه مجموعه فاخری را رقم زد که فراتر از تفکر موجود در بدنه دانشگاه آزاد در کشور است. جدای از بحث کیفیت بالای ساختمانهای احداث شده، بحث تامین مالی پروژه های فوق نیز جالب توجه است. به نظر شما به مدیر توانمندی که علاوه بر پوشش مناسب هزینه های جاری بیش از ۸۰ درصد بودجه مجموعه خود را به حوزه عمرانی هدایت می کند و در ابتدای امر با درآمد حاصل از شهریه تنها ۲۰۰ دانشجو احداث این مجموعه های عظیم را  آغاز می کند ایا جز یک نابغه مالی و مدیریتی عنوان دیگری می توان اطلاق کرد؟
سنگسر نیوز در این گزارش به مجموعه اقدامات انجام شده در این حوزه می پردازد و امیدوار است در آینده تفکر خلاق و جسورانه مهندس پاکزادیان به سایر مدیران شهرستان نیز تسری پیدا کند. ضمن اینکه این امید وجود دارد مهندس جعفری چاشمی، سرپرست موقت این دانشگاه نیز با بهره گیری از همکاری کلیه اعضای این مجموعه، موفقیتها را تداوم بخشد.

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

azad-1

تیم طراح :

مهندس محمود پاکزادیان

مهندس احمد پاکزادیان

مهندس عبدالرضا پاکدامن

مهندس بکتاش عقیلی

 

دانشکده علوم انسانی با ۵۴۰۰ متر مربع زیر بنا در ۴ طبقه تکمیل شده و در حال بهره برداری با معماری و سازه ویژه 

 (عکس: مهدیشهر نیوز)

 azad2

 

دانشکده مهندسی با ۶۰۰۰ متر مربع زیر بنا در ۴ طبقه با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۵% با معماری و سازه ویژه

 azad3

نمای  پشت ساختمان

 

azad4

azad5

 

سلف سرویس و رستوران با  ۳۰۰۰ متر مربع زیر بنا در ۳ طبقه با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۵%

با معماری و سازه ویژه

azad6

azad7

 

ورزشگاه چند منظوره با ۷ سالن مجزا و تخصصی در حال نصب اسکلت پیش ساخته کارخانه ای

azad9 azad10 azad8

 

کتابخانه مرکزی و سالنهای مطالعه تخصصی طراحی و خاکبرداری شده در مرحله قرارداد

azad11azad12

 

ساختمان مرکزی دانشگاه با ۱۷۰۰۰ متر مربع زیربنا و ۷ طبقه طراحی و خاکبرداری شده در مرحله قرارداد

azad13 azad14 azad15 azad16 azad17 azad18

 

محوطه سازی در حال اجرا ( باغ ایرانی )

azad19 azad21 azad20

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید ( فیلدهای ستاره دار اجباری و بقیه فیلدها اختیاری می باشد )

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
کد امنیتی
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
کپی رایت