يكشنبه, 29 بهمن 1396 - Sunday 18th February 2018

با شهدا

شهید محمد رضا مصباحیان از شهدای شهرستان مهدیشهر می باشند.
شهید حسین کسائیان از شهدای شهرستان مهدیشهر می باشند.
شهید محمد نوری از شهدای شهرستان مهدیشهر می باشند.
شهید کامران گلشنی از شهدای دوران دفاع مقدس می باشند.
شهید عباس صحرائی از شهدای دوران دفاع مقدس می باشند.
شهید میر محمد علی سادات حسینی از شهدای دوران دفاع مقدس می باشند.
وقتی نشانشان را از دیگران گرفتم ؛ گفتند این دو نفر جوانانی بودند که ما در مساجد آنها را می دیدیم و اغلب اوقات در مسجد برای نماز حاضر می شدند و به شرکت در نماز جماعت اهمیت می دادند .
یکبار در میدان امام خمینی ره مهدی شهر به مصطفی رسیدم ؛ بدون مقدمه گفت : خوب مرا ببین ! گفتم : خوب تو را دیدم ! مثل اینکه متوجه منظورش نشده بودم
کپی رایت